За нас

Информация за Клуба

Модел клуб Добротица гр. Добрич е регистриран като сдружение с нестопанска цел с решение на Окръжен съд – Добрич през месец февруари 2006г, като целта на учредителите е да се възобнови дейността по моделните спортове в града ни.
Сдружението осъществява дейност, изразяваща се в обучение на подрастващи и възрастни лица, изработване на модели авиомодели, автомодели, корабомодели, ракетомодели и др.организиране на сбирки с поддръжници, деятели и състезатели, организиране на състезания, демонстрации със собствени модели, организиране на изложби на собствени модели, кръжочна и клубна дейност. Основната цел, която стои пред организацията е – развитие и утвърждаване на духовни ценности в подрастващото поколение, чрез създаване и усъвършенстване на технически знания и умения, както и изграждане у децата и младежите на качества като взаимопомощ, отговорност и работа в екип.

За възка с куба –  modelklubdobrotica@gmail.com

Вашият коментар